ศาลอุทธรณ์ภาค 6
The Court of Appeal Region 6
News
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางวรรณี ด่านสว่าง มารดานางปรารถนา ธรรมบำรุง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ร่วมพิธีเคารพศพ นางสำลี สิทธิวิรัชธรรม มารดานายชัยรัตน์ สิทธิวิรัชธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image