ศาลอุทธรณ์ภาค 6
The Court of Appeal Region 6

ส่วนช่วยอำนวยการ