ศาลอุทธรณ์ภาค 6
The Court of Appeal Region 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 6

ร่างประกาศ ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งบ้านพักผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค ๖ (จำนวน ๑๕ กล้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ