ศาลอุทธรณ์ภาค 6
The Court of Appeal Region 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 6

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบห้องกันฟ้าฝ่า อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ