ศาลอุทธรณ์ภาค 6
The Court of Appeal Region 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 6

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และอาคารที่พักศาลยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ