ศาลอุทธรณ์ภาค 6
The Court of Appeal Region 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 6

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 6 เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และอาคารที่ทำการศาลยุติธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

image เอกสารแนบ