ศาลอุทธรณ์ภาค 6
The Court of Appeal Region 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 6

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๖ เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๖ และอาคารที่ทำการศาลยุติธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

image เอกสารแนบ