ศาลอุทธรณ์ภาค 6
The Court of Appeal Region 6

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 6

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วิธีการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

image เอกสารแนบ